';

Ydelser indenfor

Træfældning, topkapning og beskæring

Delimiter

Mere end 20 års erfaring

Team EBA A/S kan både plante og fælde træer samt beskære, opstamme, kronereducere og topkappe. Selv svært tilgængelige og vanskelige placerede træer klarer vores Aborist, der har over 20 års erfaring.

Når træet er fældet og bortkørt står stubben tilbage, den klarer vi også med en professionel stubfræser.

Beskæring af

buske og træer

Når bladene er faldet af buske og træer, er det den optimale tid for at beskære. Ved at beskære om vinteren kan grenstrukturen bedre ses og derved kan trækronen gøres mere symmetrisk. Normalt er beskæring ikke aktuelt de første år, udover døde eller knækkede grene.

Hækplanter beskæres på siderne når den ønskede hækbredde er opnået. For hækplanter med gennemgående akse som bla. bøg, avnbøg, navr og thuja må toppen først klippes, når den ønskede højde er opnået.

Beskæring af

frugttræer

Frugttræer, dog undtaget espaliertræer, bør generelt ikke beskæres de første vækstsæsoner.

Visse bunddækkende buske eller fritvoksende hække kan nedskæres til 15-20 cm over jorden, hvis en bedre og tættere forgrening ønskes.

Team EBA A/S har erfarne medarbejdere, der ved hvad de laver og altid leverer det bedste resultat – også når det drejer sig om den korrekte beskæring af dine planter.

Læs artiklen

Dennis klatrer i træer dagen lang

31-årige Dennis Jensen er uddannet ”arborist”. Det vil sige, at han kan klatre op i et træ, og fælde det fra toppen. Det har sine fordele, når et træ skal fældes på lempelig vis, uden at beskadige det omkringliggende.

– Jeg er uddannet Skov- og naturteknikker og har efterfølgende taget uddannelsen som arborist, siger Dennis Jensen, Skov- og naturteknikker hos Team EBA i Alslev.

– Udover en god viden om plantning, pasning og pleje af træer, så er jeg også uddannet i at vedligeholde træerne med motorsaven og andre redskaber, og så ved jeg, hvordan man vælter træer på en sikker måde. Som arborist har jeg klatre- og sikkerhedsudstyr på, så jeg kan klatre op i træet, og fælde det stykke for stykke, og alt falder ned tæt på stammen, og ikke i et hustag, et drivhus eller andre ting der kan gå i stykker af et faldende træ.

Dennis er netop startet i jobbet hos Team EBA i Alslev, og er klar til at tage sig af træfældningsopgaver heri efteråret og i løbet af vinteren.

Optimalt tidspunkt

for beskæring af buske og træer

– Når bladene er faldet af buske og træer, er det den optimale tid for at beskære. Ved at beskære om vinteren kan grenstrukturen bedre ses og derved kan trækronen gøres mere symmetrisk, siger Dennis Jensen.

– Hækplanter derimod beskæres på siderne når den ønskede hækbredde er opnået. For hækplanter med gennemgående akse som bla. bøg, avnbøg, navr og thuja må toppen først klippes, når den ønskede højde er opnået, slutter Dennis Jensen.

Anlægsgartnerfirmaet Team EBA har siden 1967 udført anlægs- og entreprenøropgaver med speciale i grønne anlæg, havedesign, pleje og vedligeholdelse.

FAKTA

Arboristen arbejder i og omkring det enkelte træ og ofte højt oppe i trætoppen. Arbejdet er rettet mod at pleje træer i by, park og have, så de holder sig sunde og lever længe. Arboristen har viden og praktiske færdigheder omkring etablering og pleje og de kan vurdere hvornår dårlige træer skal fjernes og hvordan det gøres sikkert.

Her kan vi også

hjælpe dig

Delimiter
Image module

Plantearbejde

Hvilke planter kan plantes hvor, hvor hvordan laves den optimale beplantning på arealet?

Image module

Belægningsarbejde

Belægninger og brolægninger af indkørsler, stier og fortorve.

Image module

Pleje og vedligeholdelsesaftaler

Vi vedligeholder haver og grønne arealer året rundt. Ring og få et tilbud.

Image module

Snerydning og glatførebekæmpelse

Når det det er glat og sneen falder, så sørger vi for snerydning og saltning på udearealerne.

Image module

Ejendoms- og domicilservice

Pleje- og vedligeholdelsesopgaver i din virksomhed, bolig- eller grundejerforening.

Image module

Træfældning, topkapning og beskæring

Professionel hjælpe til beskæring af buske, træer og buskadser.

Image module

Fliserens og sprøjteservice

Få dine gamle fliser som nye igen, på en miljøvenlig måde.

Image module

Få et tilbud

Nyanlæg og vedligehold indenfor anlæg og service.

Du er mere end velkommen til

– at tage kontakt til os ..!

 • Image

  Mandag – torsdag 8.00 – 16.00
  Fredag 8.00 – 12.00

 • Image

  Torrupvej 10, Alslev, 6800 Varde

 • Image

  +45 75 26 96 00

 • Image

  mail@team-eba.dk