';

Ydelser indenfor

Få et tilbud

Delimiter

Står du med en større konkret opgave, der skal løses, kommer vi gerne og giver et uforpligtende tilbud. Det kan både være rydninger, plantning, træfældning eller nye belægninger. Følgende forhold er vigtige at overveje inden vi kommer for en besigtigelse:

-Hvad skal der helt konkret laves?
-Hvilke materialer ønskes der anvendt?
-Hvad er de økonomiske muligheder?

Skal vi i større omfang komme med idéer, udarbejde skitser eller foretage en egentlig projektering vil dette ske efter regning. En fast vedligeholdelse af ude arealet ved virksomheder, bolig- og grundejerforeninger giver vi gerne et tilbud på pasning af. Mindre opgaver løser vi som timelønsarbejde. Når vi modtager en ordre, får vi sat den rigtige medarbejder på opgaven og vi lægger den rationelt ind i forhold til øvrige opgaver.

Kontakt

Information

Åbningstider

Mandag – torsdag 8.00 – 16.00
Fredag 8.00 – 12.00

Adresse

Torrupvej 10, Alslev, 6800 Varde

Telefon

+45 75 26 96 00

E-mail

mail@team-eba.dk

Her kan vi også

hjælpe dig

Delimiter
Image module

Plantearbejde

Hvilke planter kan plantes hvor, hvor hvordan laves den optimale beplantning på arealet?

Image module

Belægningsarbejde

Belægninger og brolægninger af indkørsler, stier og fortorve.

Image module

Pleje og vedligeholdelsesaftaler

Vi vedligeholder haver og grønne arealer året rundt. Ring og få et tilbud.

Image module

Snerydning og glatførebekæmpelse

Når det det er glat og sneen falder, så sørger vi for snerydning og saltning på udearealerne.

Image module

Ejendoms- og domicilservice

Pleje- og vedligeholdelsesopgaver i din virksomhed, bolig- eller grundejerforening.

Image module

Træfældning, topkapning og beskæring

Professionel hjælpe til beskæring af buske, træer og buskadser.

Image module

Fliserens og sprøjteservice

Få dine gamle fliser som nye igen, på en miljøvenlig måde.

Image module

Få et tilbud

Nyanlæg og vedligehold indenfor anlæg og service.